Verbouwingen veroorzaken veel burenruzies

Mensen kloppen steeds vaker aan bij hun rechtsbijstandsverzekeraar voor hulp bij burenruzies en geschillen met vaklui over verbouwingen aan hun woning. De Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) zag in 2018 het aantal meldingen met 6% stijgen.

Volgens de jaarlijkse barometer gingen veruit de meeste geschillen over: ‘beplanting’, ‘geluidshinder’ en ‘erfdienstbaarheid’. Vooral het aantal zaken over mandeligheid, zoals een gezamenlijke schutting of muur, nam een vlucht (een stijging van 65%). Ook conflicten over ‘overbouw’, bijvoorbeeld vanwege de bouw van een serre of schuurtje) zorgde voor veel ergernis (een stijging van 27%).

Verhitte toestanden

Opvallend is dat de juristen van Achmea in 2018 iets meer burengeschillen voor de rechter zagen verschijnen dan het jaar ervoor. Dit lijkt te wijzen op een verharding van onderlinge verhoudingen en minder begrip voor elkaars situatie.

Voorkom problemen

Gaat u verbouwen of de tuin aanpakken? Met goede communicatie voorkomt u veel problemen. Vertel vooraf aan de buren op welke tijden u gaat klussen en laat ze weten dat u bijvoorbeeld een tuinhuis gaat plaatsen – of juist gaat slopen. Huurt u een container? Dan spreekt het voor zich dat u die op een plaats zet waar uw buren er weinig of geen last van hebben.

Bron: Juridischebarometer.com