Eerste wijziging UIT nieuwe wet- en regelgeving LAP3 vastgesteld

Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) is het beleidskader voor afval in de circulaire economie in Nederland. Alle overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van afval rekening houden met het LAP. Onlangs zijn de eerste wijzigingen in LAP3 vastgesteld.

Die wijzigingen komen voort uit nieuwe wet- en regelgeving, signalen uit de praktijk en uitgevoerde projecten. De meeste wijzigingen hebben betrekking op gemeenten en andere overheden, maar er zijn ook veranderingen die te maken hebben met de verwerking van het afval. Bijvoorbeeld over potentiële zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Zeker bij afvalstromen die gerecycled worden in het kader van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie is dat belangrijk. In de wijzigingen staan bijvoorbeeld een Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen en ketenprojecten voor luiers en matrassen.

Afvalcontainer

In eerste instantie hebben de wijzigingen weinig gevolgen voor ‘regulier’ bedrijfsafval of verbouwingsafval. Wel is het altijd belangrijk om alleen de afvalstoffen in uw container te deponeren waarvoor deze bestemd is. Want ook het afval uit uw Euro Milieu container wordt zoveel mogelijk gerecycled.

Meer weten over onze containers? Bekijk ons assortiment.